Kácení stromů

Kácení z pařezu neboli ze země

Jedná se pokácení stromu v celé jeho délce na předem udané místo. Cenově je tato metoda nejlevnější, ale je potřeba prostor na složení stromu. Ve směru pádu nesmí být nic, co zákazník chce zachovat. I když někdy rozhodne cena a obětují se starší ovocné stromky nebo polorozpadlý plot apod.

Kácení pomocí horolezecké nebo lanové techniky

Tato metoda se uplatňuje při porážení problémových stromů z hlediska místa polohy. Především se jedná o stromy na zahradách u domu, u komunikací nebo v blízkosti el. vedení, plotů atd. Komplikací u této varianty je zdravotní stav stromu. Pokud je poškození stromu vysoké a není na něj možné bezpečné vylézt, volíme kácení z pařezu nebo se využívá vysokozdvižná plošina.

V některých případech lze strom pokácet po jednotlivých tepnách neboli větvích vyrůstajících z jednoho místa, nejčastěji dva až šest metrů nad zemí. Z tohoto rozsochu potom směřujeme všechny hlavní větve do jednoho místa, aby došlo co k nejmenší újmě na zahradě.

Kácení s pomocí vysokozdvižné plošiny

Používá se především u mechanicky poškozených stromů, na které vylézt může být velmi rizikové. Takto poškozené stromy třeba od blesku nebo natržené v rozvětvení jsou většinou už v minulosti ošetřené svázáním v koruně. Porušením nebo odstraněním těchto lan může dojít k nestabilitě nebo v horším případě až roztržení stromu. 

Proto se využívá plošina k ořezání všech větví nad těmito úvazky a k následnému převázaní nosných lan. Potom se pokračuje v odřezávání větví a převazování až dokud nehrozí riziko roztržení. Bohužel na některá místa se ani plošina nedostane a pak už je to na majiteli, jakou variantu akceptuje.

PILA SERVIS Jablonec nad Nisou
ul. Vysoká 69 (naproti železářství AMAT)

Telefon: 604 324 433
E-mail: info@pilaservis.cz

Prodej a servis
pondělí - pátek: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Kácení stromů
pondělí - neděle: dle telefonické domluvy

Prodejna

Spolupracujeme

logo web zahradyrasch